Sněmovní tisk 83
Novela zákona o péči o zdraví lidu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 83/0 dne 14. 11. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 111).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 12. 3. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 83/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 83/2, který byl rozeslán 14. 3. 2007 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2007 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 138, usnesení č. 262).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 3. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 43, dokument 43/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 4. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vítězslav Vavroušek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 4. 2007 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 43/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2007 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 104).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 5. 2007.

Zákon vyhlášen 15. 5. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 111/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Léčiva, Péče o zdraví, Pojišťovny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: farmacie, lék, práva pacienta, právo na informace, zdraví veřejnosti, zdravotní průkaz, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)