Sněmovní tisk 808
Novela z. o podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jeroným Tejc, Bohuslav Sobotka, Zdeněk Jičínský, Petr Rafaj) předložila sněmovně návrh zákona 17. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: Tejc Jeroným a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 808/0 dne 20. 4. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 5. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 5. 2009 jako tisk 808/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: Josef Smýkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1416).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 808/2, který byl rozeslán 2. 12. 2009 v 15:30.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Krize, Obchod a služby, Řízení rozhodčí, Spotřebitel

Deskriptory EUROVOCu: koupě na splátky, leasingová společnost, ochrana spotřebitele, spotřební úvěr, stavební výpomoc, úrok, zadluženost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)