Sněmovní tisk 777
Novela insolvenčního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Kraje Vysočina předložilo sněmovně návrh zákona 17. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Běhounek J., Oulehla D..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 777/0 dne 24. 3. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 22. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 4. 2009 jako tisk 777/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 2009 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 23. 9. 2009 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: konkurz, nucená správa, solventnost, vyrovnání s věřiteli

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)