Sněmovní tisk 774
Písemná interpelace K. Konečné na M. Bursíka ve věci autorizací podle § 45i, zák. č. 114/1992 Sb

Dokument

Autor: Ing. Kateřina Konečná

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Kateřiny Konečné na místopředsedu vlády ČR a ministra životního prostředí Martina Bursíka ve věci udělování autorizací podle § 45i, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Adresát: RNDr. Martin Bursík
Podáno dne: 18. 3. 2009
Odesláno adresátovi: 23. 1. 2009
O zařazení na schůzi požádáno dne: 18. 3. 2009

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 19. 3. 2009 jako tisk 774/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 11. 6. 2009 na 59. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 1255).Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředíISP (příhlásit)