Sněmovní tisk 754
Zpráva o inflaci - leden 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2009 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2008)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 3. 2009 jako tisk 754/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 3. 2009 (usnesení č. 360). Zpravodajem určen Michal Doktor.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 9. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 754/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1469).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Měna

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)