Sněmovní tisk 70
Novela zákona o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Sehoř, Pavel Hojda, Milan Šimonovský) předložila sněmovně návrh zákona 19. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: Sehoř Karel a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 70/0 dne 20. 10. 2006.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 10. 2006.
    Návrh zákona 30. 10. 2006 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Poplatky, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, mýto, silniční poplatek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)