Sněmovní tisk 7
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 8. 2006 jako tisk 7/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen Tomáš Kladívko.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 4. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 7/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 65).Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost občanů, Kriminalita, Pořádek veřejný

Deskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, nelegální migrace, organizovaný zločin, policie, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádekISP (příhlásit)