Sněmovní tisk 689
Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 689/0 dne 23. 12. 2008.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 43)

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 28. 4. 2009.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: genetika, lékařský posudek, nemoc z povolání, profesní etika, zdraví veřejnosti, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)