Sněmovní tisk 680
Novela z. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 680/0 dne 16. 12. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu (rozhodnutí č. 43)

 • 1

  Zpravodajem určen Jiří Čepelka (usnesení č. 1004).
  Čtení proběhlo 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1004).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 12. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 680/3, který byl rozeslán 30. 4. 2009 v 11:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 254, usnesení č. 1211).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 89, dokument 89/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 89/1 (schvaluje).
 • S


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 220/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kontrola vývozu, obchod se zbraněmi, střelná zbraň a střelivo, vojenské vybavení, vývozní povolení, zahraniční obchod

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)