Sněmovní tisk 661
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 661/0 dne 14. 11. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2008 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1135).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 661/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 1. 12. 2009 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, obec, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)