Sněmovní tisk 554
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

PhDr. Karel Šplíchal předložil sněmovně návrh zákona 1. 7. 2008.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 554/0 dne 7. 7. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 7. 2008. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2008 jako tisk 554/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament /EP/, Mzdy, odměny za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: cestovní náhrady, finanční příjem členů parlamentu, mzda, poslanec parlamentu, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)