Sněmovní tisk 516
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 516/0 dne 21. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Mgr. Ivana Levá a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 819).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 8. 2008 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 8. 2008 na 37. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 516/2, který byl rozeslán 19. 8. 2008 v 18:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 8. 2008 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 11, usnesení č. 862).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 8. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 311, dokument 311/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 311/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 9. 2008 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 482).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 9. 2008 poslancům jako tisk 516/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 9. 2008 poslancům jako tisk 516/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 132, usnesení č. 931).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 11. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 11. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2008.

Zákon vyhlášen 1. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 414/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Politika sociální, Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: sociální dávky, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)