Sněmovní tisk 510
Zpr. o činnosti a hosp. Energ. regulačního úřadu za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2007

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 5. 2008 jako tisk 510/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 6. 2008 (usnesení č. 269). Zpravodajem určen Ing. Jan Špika.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 12. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 510/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 20. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1114).Hesla věcného rejstříku: Energetika

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)