Sněmovní tisk 482
Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: min.kultury,finan.,zeměděl..

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Církev, Restituce, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: církev, odškodnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)