Sněmovní tisk 48
Novela z. o veřejných neziskových ústav. zdravot. zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 9. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 48/0 dne 25. 9. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Návrh zákona vzat zpět 26. 10. 2006.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, nemocniční zařízení, nezisková organizace, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)