Sněmovní tisk 458
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 458/0 dne 17. 3. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 3. 2008 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 4. 2008 na 29. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 1. 4. 2008 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 5, usnesení č. 726).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 235, dokument 235/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 235/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 235/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 368).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 5. 2008.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 178/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Politika sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)