Sněmovní tisk 455
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michaela Šojdrová, Jiří Carbol, Ludvík Hovorka, Tomáš Kvapil, Miloš Melčák, Michal Pohanka) předložila sněmovně návrh zákona 12. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 455/0 dne 13. 3. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2008 jako tisk 455/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 6. 2008 na 34. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 18. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 812).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 455/2, který byl rozeslán 20. 6. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 186, usnesení č. 823).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 280, dokument 280/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 280/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 442).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2008.

Zákon vyhlášen 1. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 88 pod číslem 270/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Poplatky, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezplatná zdravotní péče, státní pojištění, útlé dětství, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)