Sněmovní tisk 448
Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: Škromach Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 448/0 dne 3. 3. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 27. 3. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2008 jako tisk 448/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 4. 2008 (usnesení č. 237). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 4. 2008 na 30. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 22. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 31, usnesení č. 735).Hesla věcného rejstříku: Dávky, Důchody, Politika sociální

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, sociální zabezpečení, zvláštní dávkyISP (příhlásit)