Sněmovní tisk 385
Vl.n.z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 12. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 385/0 dne 2. 1. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 608).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 385/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 385/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 385/3, který byl rozeslán 23. 4. 2008 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 179, usnesení č. 787).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 250, dokument 250/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Richard Svoboda, MBA).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 250/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 2008 a přijal usnesení č. 283, které bylo rozdáno jako tisk 250/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 411).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 8. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 253/2008 Sb.Související tisk: 386 (N.z. o opatř.proti legal.výnosů z trest.činnosti-související).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Extremismus, Finance, Kriminalita, Záštity

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, finanční instituce, hospodářský trestný čin, mezinárodní trestní právo, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, terorismus, trestná činnost

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)