Sněmovní tisk 338
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 338/0 dne 29. 10. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 10. 2007 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 509).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 12. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 338/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 338/2, který byl rozeslán 5. 12. 2007 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 311, usnesení č. 572).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 164, dokument 164/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ludmila Müllerová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 1. 2008 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 164/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 2008 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 164/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 279).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 27/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: regionální pomoc, regionální rozvoj, rozpočtová pravidla, územní samospráva, veřejné finance

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)