Sněmovní tisk 305
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 305/0 dne 26. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Určil zpravodaje: Vlastimil Aubrecht a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 442).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 305/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 305/2, který byl rozeslán 29. 11. 2007 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 293, usnesení č. 563).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 169, dokument 169/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 9. 1. 2008 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 169/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 1. 2008 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 169/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 299).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 36/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Obchod a služby, Reklama, Spotřebitel

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: informace pro spotřebitele, nekalá reklama, ochrana spotřebitele, propagace

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)