Sněmovní tisk 297
Novela z. o soudech, soudcích, přísedících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 17. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: Eichler Stanislav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 297/0 dne 18. 9. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2007. Vláda zaslala stanovisko 17. 10. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2007 jako tisk 297/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 10. 2007 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: kompetence soudce, právní systém, region, vrchní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)