Sněmovní tisk 234
Interpelace V. Exnera, P. Wolfa na M. Římana ve věci odvolání řed. CzechInvestu T. Hrudy

Dokument

Autoři: RNDr. Václav Exner, CSc., Doc. Ing. Petr Wolf, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslanců Václava Exnera a Petra Wolfa na ministra průmyslu a obchodu Martina Římana ve věci důvodů k odvolání z funkce ředitele Agentury CzechInvest Mgr. Tomáše Hrudy
Adresát: Ing. Martin Říman
Podáno dne: 24. 4. 2007
Odesláno adresátovi: 25. 4. 2007
O zařazení na schůzi požádáno dne: 6. 6. 2007

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Interpelace se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 234/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: podpora investic, propuštění, ředitel podnikuISP (příhlásit)