Sněmovní tisk 223
Vládní návrh zákona o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 223/0 dne 25. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 333).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 223/2, který byl rozeslán 25. 10. 2007 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 354, usnesení č. 480).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 131, dokument 131/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Pavel Sušický).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 131/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 257).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 378/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Léčiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický průmysl, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, veterinární lék, zdraví veřejnosti, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)