Sněmovní tisk 169
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 6. 9. 2006. Návrh zákona rozeslán dne 13. 9. 2006 senátorům jako tisk 379/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 11. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer) a přikázal tisk k projednání: Mandátový a imunitní výbor (Ing.arch. Daniela Filipiová), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 15. 11. 2006 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 379/2 (konstatuje).
  • Mandátový a imunitní výbor projednal návrh dne 13. 12. 2006 a přijal usnesení č. 2 (přerušuje projednávání).
  • Mandátový a imunitní výbor projednal návrh dne 17. 1. 2007 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 379/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 3. 2007 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 379/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 11. 2006 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 543).
  Návrh projednán dne 20. 12. 2006 na 2. schůzi Senátu.
  Senát změnil lhůtu k projednání (usnesení č. 45).
  Návrh projednán dne 7. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 64).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: Pospíšil,Oberfalzer, Kubera.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 169/0 dne 19. 3. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2007 jako tisk 169/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Náležitosti členů Parlamentu, Ústava České republiky, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, ústava, ústavní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)