Sněmovní tisk 153
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 153/0 dne 27. 2. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2007 (usnesení č. 84). Určil zpravodaje: PhDr. Lenka Mazuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 248).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 153/2, který byl rozeslán 25. 4. 2007 v 12:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 220, usnesení č. 311).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 64, dokument 64/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 64/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 121).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2007.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 152/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Politika sociální, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dítě, důchodový plán, rodičovská dovolená, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)