Sněmovní tisk 140
Zpráva o inflaci - leden 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2007 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2006)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 2. 2007 jako tisk 140/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 2. 2007 (usnesení č. 80). Zpravodajem určen Michal Doktor.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 26. 2. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 140/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 264).Hesla věcného rejstříku: Měna

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politikaISP (příhlásit)