Sněmovní tisk 1094
N.z. o nápravě škod z povrchové těžby uhlí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

RNDr. Martin Bursík předložil sněmovně návrh zákona 24. 5. 2010.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1094/0 dne 25. 5. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 5. 2010.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: důlní provoz, ekologická daň, likvidace odpadních látek, těžba uhlí, těžební průmyslISP (příhlásit)