Sněmovní tisk 1057
Úmluva o ochr. a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 2. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1057/0 dne 25. 2. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 2. 2010 jako senátní tisk 228/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Hana Doupovcová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 4. 2010 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 228/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 4. 2010 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 228/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2010 na 19. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 504).Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, kulturní politika, mezinárodní dohoda, ochrana kulturního dědictví, ochrana práv a svobod, UnescoISP (příhlásit)