Sněmovní tisk 1036
Novela z. o hlavním městě Praze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Cyril Svoboda předložil sněmovně návrh zákona 27. 1. 2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1036/0 dne 27. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 2010 jako tisk 1036/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Tom Zajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 3. 2010 na 75. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 12. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1621).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, organizace voleb, Praha, rozdělení na volební kraje, správní celek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)