Sněmovní tisk 1027
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Michal Doktor předložil sněmovně návrh zákona 14. 1. 2010.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1027/0 dne 15. 1. 2010.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 9. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 2. 2010 jako tisk 1027/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Dotace, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: podpora podnikání, rozpočtová pravidla, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)