Sněmovní tisk 102
Novela z. o válečných veteránech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Antonín Seďa, Anna Čurdová, Martin Tesařík, Pavol Kubuš, Miroslav Svoboda, Rudolf Kufa, Karel Černý) předložila sněmovně návrh zákona 24. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: Seďa Antonín a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 102/0 dne 24. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 2006 jako tisk 102/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Bc. Pavel Severa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2007 na 11. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 34, usnesení č. 173).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 2. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 22, dokument 22/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 2. 2007 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 22/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 60).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 3. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2007.

Zákon vyhlášen 4. 4. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 70/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Politika sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, sociální příspěvek, válečný veterán, válka, vyznamenání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)