Sněmovní tisk 99
Navrh novely z. o Státním fondu dopravní infrastruktury

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 24. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 99/0 dne 25. 10. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 26. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 2002 jako tisk 99/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2002 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 257).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 99/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 13. 5. 2003 na 16. schůzi zamítnut (hlasování č. 51, usnesení č. 439).Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: městská komunikace, převod vlastnictví, silniční síť, veřejný majetek, způsob financování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)