Usnesení PS č. 257

k návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení (20. února 2003)

Související sněmovní tisky

99 Navrh novely z. o Státním fondu dopravní infrastruktury
ISP (příhlásit)