Sněmovní tisk 980
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kalousek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 980/0 dne 11. 5. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2005 jako tisk 980/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2005 (usnesení č. 456). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2175).

 • V
 • L

  Návrh projednán 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Zkrácení lhůty na projednání výbory nebylo schváleno.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 980/4, který byl rozeslán 19. 4. 2006 v 14:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4., 9. 5. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 2462).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 5. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 355, dokument 355/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 5. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Mandátový a imunitní výbor (Mgr. Zdeněk Bárta), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Mandátový a imunitní výbor projednal návrh dne 24. 5. 2006 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 355/2 (zamítá).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 25. 5. 2006 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 355/3 (konstatuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 6. 2006 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 355/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 6. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát projednávání návrhu přerušil (usnesení č. 512).
  Návrh projednán dne 2. 11. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 536).Hesla věcného rejstříku: Poslanci, Soudnictví, Ústava České republiky, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, soudce, trestní stíhání, ústava

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1993novelizujeÚstava České republiky980/0


ISP (příhlásit)