Sněmovní tisk 974
Novela zákona o trestním řízení (trestní řád)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Pospíšil, Ivan Langer, Jiří Bílý) předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Langer Ivan a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 974/0 dne 6. 5. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2005 jako tisk 974/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Policie, Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: bankovní tajemství, ochrana komunikací, ochrana soukromí, prohlídka, soudní dokazování, video monitoring

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
140/1961novelizujeTrestní zákon974/0
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)974/0
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky974/0
13/1993novelizujeCelní zákon974/0


ISP (příhlásit)