Sněmovní tisk 967
Novela zákona o platebním styku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 967/0 dne 29. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2005 (usnesení č. 438). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1728).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 967/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 967/2, který byl rozeslán 22. 9. 2005 v 15:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 136, usnesení č. 1890).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 170, dokument 170/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 170/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 11. 2008 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 170/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 279).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 967/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 967/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 352, usnesení č. 2162).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 26 pod číslem 62/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Daně a poplatky, Evropská unie, Informatika, informační systém, Pojišťovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, bankovnictví, elektronické bankovnictví, elektronické peníze

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)