Sněmovní tisk 964
Návrh z. o náhradním výživném

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Mgr. Anna Čurdová předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 964/0 dne 22. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 5. 2005 jako tisk 964/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 304, dokument 304/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 304/1 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 304/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 448).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 964/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 964/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2474).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 8. 6. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 964/8.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 964/9.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Rodina

Deskriptory EUROVOCu: dítě, neúplná rodina, rozvod, sociální dávky, sociální příspěvek, vyživovací povinnost, zálohová platba

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)