Sněmovní tisk 940
Návrh zákona o kronikách obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jitka Gruntová, Vlastislav Antolák, Radko Martínek, Karel Šplíchal) předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: Gruntová Jitka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 940/0 dne 1. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2005 jako tisk 940/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 205, dokument 205/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Josef Kalbáč).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 205/1 (zamítá).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2006 poslancům jako tisk 940/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2006 poslancům jako tisk 940/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 138, usnesení č. 2265).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 132/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kultura, Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: archiv, obec, ukládání dat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)