Sněmovní tisk 94
Návrh rozpočtu SFDI na rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003

Autor: Šimonovský Milan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 10. 2002 jako tisk 94/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 31. 10. 2002 (usnesení č. 49). Zpravodajem určen Ing. Jaromír Schling.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 27. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 94/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 235).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtuISP (příhlásit)