Sněmovní tisk 934
Novela zákona o regulaci reklamy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Konečná, Jitka Gruntová, Stanislav Grospič, Zuzka Bebarová Rujbrová, Karel Vymětal) předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: Konečná Kateřina a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 934/0 dne 25. 3. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2005. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2005 jako tisk 934/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Reklama

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, alkoholismus, nekalá reklama, ochrana dítěte, propagace, propagační účinek, televize

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)