Sněmovní tisk 917
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 917/0 dne 11. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: MVDr. Josef Řihák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1588).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 917/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 917/2, který byl rozeslán 20. 6. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 353, usnesení č. 1757).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 917/3, který byl rozeslán 20. 10. 2005 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 426, usnesení č. 1961).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 11. 2005.
  Návrh zákona 13. 12. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 917/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 917/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 348, usnesení č. 2159).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 77/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: dopování, chov zvířat, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, péče o pohodu zvířat, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání917/0


ISP (příhlásit)