Usnesení PS č. 1961

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/ - třetí čtení (26. října 2005)
ISP (příhlásit)