Sněmovní tisk 907
Dohoda mezi ČR a SR o ochraně utajovaných skutečností

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 907/0 dne 3. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 3. 2005 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1607).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 907/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1806).

Senát

 • PS

  Jiří Paroubek předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 2. 2005 jako senátní tisk 22/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 3. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 22/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 5. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 131).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 7. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 12. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 57 pod číslem 127/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů, Slovensko, státní tajemstvíISP (příhlásit)