Sněmovní tisk 905
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jitka Gruntová, Kateřina Konečná, Radko Martínek, Karel Šplíchal) předložila sněmovně návrh zákona 24. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: Gruntová Jitka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 905/0 dne 24. 2. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 25. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 3. 2005 jako tisk 905/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 196, dokument 196/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PaedDr. Zdeněk Janalík).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 196/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 309).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2006 poslancům jako tisk 905/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2006 poslancům jako tisk 905/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 135, usnesení č. 2264).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 129/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Výročí

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Školství

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, druhá světová válka, kulturní dědictví, státní svátek, vzdělávání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)