Sněmovní tisk 889
Rozh. vlád o výsadách a imunitách Evrop. obranné agentury

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 889/0 dne 9. 2. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 2. 2005 (usnesení č. 399). Určil zpravodaje: Jan Kavan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 3. 2005 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1605).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1805).

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 2. 2005 jako senátní tisk 19/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 3. 2005 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 19/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 120).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 15. 7. 2005.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská obranná agentura, evropská obranná politikaISP (příhlásit)