Sněmovní tisk 882
Novela z. o azylu a Policii ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 882/0 dne 28. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1582).

 • V
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 882/1 (pozměňovací návrhy).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 882/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 882/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 882/4, který byl rozeslán 17. 6. 2005 v 12:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 352, usnesení č. 1756).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 108, dokument 108/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Arch. Liana Janáčková), Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 20. 7. 2005 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 108/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 7. 2005 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 108/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 108/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 221).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 350/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizinecké právo, pomoc uprchlíkům, povolení k pobytu

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)