Sněmovní tisk 879
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: mpř.vl. Jahn Martin.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 879/0 dne 27. 1. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 15. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1497).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 879/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 879/2, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 10:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 1656).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 5. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 81, dokument 81/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Helena Rögnerová), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jan Horník), Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 6. 2005 a přijal usnesení č. 112 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 6. 2005 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 81/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 6. 2005 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 81/2 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 15. 6. 2005 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 81/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 16. 6. 2005 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 81/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 156).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 879/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 879/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 100, usnesení č. 1847).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 361/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní soutěž, právo EU - vnitrostátní právo, přibližování legislativy, soutěžní politika, soutěžní právo

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)