Sněmovní tisk 854
Novela z. o St. fondu ČR pro rozvoj kinematografie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 284, dokument 284/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 150 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 3. 2006 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 284/1 (zamítá).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 28. 3. 2006 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 284/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 405).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 854/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 854/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 166, usnesení č. 2414).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 854/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Kinematografie

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální dokument, audiovizuální koprodukce, audiovizuální politika, autorské právo, Česká republika, filmový průmysl, kulturní akce, parafiskalita

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)