Sněmovní tisk 827
Zpr. o živ. prostředí ČR 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Libor Ambrozek předložil Senátu dokument 24. 11. 2004 jako senátní tisk 455/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 12. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 2. 2005 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 455/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 115).Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, přibližování legislativy, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředíISP (příhlásit)